His activities

 • Matching Game

  VI - Odpusty

  Matching Game

  Połącz w grupy.

 • Quiz

  Uczeń: 1. Wyjaśnia pojęcie: Mater Ecclesiae; tłumaczy, co to znaczy, że Kościół w nas się staje żywy i życiodajny. 2. Wyjaśnia obraz Kościoła jako Winnicy; wie na czym polega zjednoczenie z Chrystus...

 • Word Search Puzzle

  VI, r. 2,3 - słownictwo

  Word Search Puzzle

  VI, r. 2,3 - słownictwo

 • Matching Game

  Przymioty Jezusa i Kościoła

 • Quiz

  Przygotowanie do sprawdzianu dla klasy VI. Rozdział II: Tajemnica Kościoła. Wymagania na ocenę bardzo dobrą: Uczeń: 1. Wyjaśnia, na czym polega prymat Piotra wśród Apostołów i jego władza w Ko...

 • Quiz

  Pytania do komentarzy, które wam wydrukowałem. Uwaga! Zawiera pytania wielokrotnego wyboru (takie kwadraciki - wtedy poprawnych odpowiedzi może być kilka, nawet wszystkie). Powodzenia.

 • Matching Columns Game

  St-Rdz Dzieło Stowrzenia

  Matching Columns Game

  W jaki sposób Bóg stworzył świat?

 • Word Search Puzzle

  Rdz-Miejsca 2

  Word Search Puzzle

  Miejsca z Rdz

 • Word Search Puzzle

  Rdz-Miejsca 1

  Word Search Puzzle

  Miejsca w Rdz

 • Fill in the Blanks Game

  IVSP-22-Bóg objawia swoją milo

  Fill in the Blanks Game

  IV SP - 22 - Bóg objawia swoją miłość

 • Fill in the Blanks Game

  Ziemia zbawiciela - cytat

  Fill in the Blanks Game

  Klasa V, katecheza 23, uzupełnij cytat.

 • Matching Columns Game

  Miejsca ziemi świętej

  Matching Columns Game

  Miejsca ziemi świętej

 • Crossword Puzzle

  Prawda nas wyzwoli

  Crossword Puzzle

  Katecheza 14. "Prawda nas wyzwoli". Klasa VI, Wyd. Św. Stanisława