Her activities

 • Fill in the Blanks Game

  completa

  Fill in the Blanks Game

  has de completar el text següent amb les paraules que falten

 • Riddle

  Has de adivinar la paraula correcta amb la descripció que et donem

 • Word Search Puzzle

  Elements quimics

  Word Search Puzzle

  Tens que trobar els 7 elements químics que hi ha a la sopa de lletres