Her activities

  • Matching Game

    Aynalar

    Matching Game

    Günlük hayatta kullanılan araç gereçlerden hangileri düz, hangileri çukur ve hangileri tümsek ayna özelliği göstermektedir?