Her activities

 • Memory Game

  Trobar les parelles

  Memory Game

  En aquesta activitat, el jugador ha de relacionar les cartes en parelles, de manera que ha d'unir el verb conjugat amb el enunciat que li correspon.

 • Word Search Puzzle

  Sopa de lletres morf. verbal

  Word Search Puzzle

  Els jugadors han de trobar els verbs de la primera conjugació (acabats en -ar) conjugats en present, pretèrit imperfet o futur simple.

 • Quiz

  Hi ha un enunciat i quatre possibles opcions, però només una d'elles és el verb conjugat adient a l'enunciat, endevina quin és la correcta!

 • Matching Columns Game

  Relaciona

  Matching Columns Game

  Consisteix en relacionar dues columnes; en una d'elles hi han verbs conjugats i en l'altra l'enunciat (ex. 1 persona singular present de indicatiu verb menjar)