Her activities

  • Matching Game

    Bij deze oefening is het de bedoeling dat jullie de juiste termen verbinden met de correcte tragedieschrijver. Op die manier vergelijken jullie de aanpak van de verschillende tragedieschrijvers.