Her activities

  • Quiz

    A continuació se faran unes preguntes sobre la morfologia nominal i tú hauras de triar el correcte. No és obligatori contestar a les preguntes. Pots passar a la següent pregunta si penses que cap r...

  • Memory Game

    Aquesta activitat es tracta d'unir la teoria amb la imatge que li correspon.

  • Matching Columns Game

    Hi ha dues columnes. En la columna de la dreta estan les paraules femenines i en la columna de l'esquerra les masculines. Has d'ajuntar el masculí amb el femení.