His activities

 • Matching Columns Game

  ATSOTITZAK 3

  Matching Columns Game

  Lotu ezazu gaztelaniazko atsotitz bakoitza euskarazko ordainaren hasierarekin

 • Quiz

  Zein da atsotitz bakoitzaren benetako esanahia?

 • Matching Columns Game

  ATSOTITZAK 1

  Matching Columns Game

  Lotu itzazu esaera zaharrak behar den eran

 • Quiz

  Marka ezazu zein atzizki onartzen dituen lexema bakoitzak. Badaude bi lexema atzizki bakarrarekin lotu daitezkeenak; gainerakoak bi, hiru, lau edo asko jota bostekin. Azterketa egunean, lexema bakoit...

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 4 - ANTONIMOAK

  Matching Columns Game

  Lotu ezker zutabeko elementuak eskuinekoarekin

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 3 - SINONIMOAK

  Matching Columns Game

  Lotu ezker zutabeko elementuak eskuinekoekin

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 2 - IZENONDOAK

  Matching Columns Game

  Lotu ezazu izenondo bakoitza dagokion definizioarekin

 • Matching Columns Game

  (5) LEXIKOA 2 - ESAMOLDEAK

  Matching Columns Game

  Lotu esamoldeak dagozkien esanahiekin

 • Matching Columns Game

  (5) LEXIKOA 1 - ESAMOLDEAK

  Matching Columns Game

  Lotu esamoldeak dagozkien esanahiekin

 • Matching Columns Game

  (4) LEXIKOA 1: ESAERA ZAHARRAK

  Matching Columns Game

  Lotu itzazu esanahiak eta esaerak

 • Quiz

  Aukera ezazu forma zuzena

 • Quiz

  Egizu aukera zuzena, hitz elkartuen idazkera zuzena(k) hautatuz.

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 7 - DEFINIZIOAK

  Matching Columns Game

  Lotu ezazu definizio bakoitza dagokion kontzeptuarekin

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 6 - sinonimoak

  Matching Columns Game

  Lotu itzazu sinonimo-bikoteak

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 5 - SINONIMOAK

  Matching Columns Game

  Lotu itzazu sinonimo-bikoteak

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 4 - SINONIMOAK

  Matching Columns Game

  Sinonimoak elkartu

 • Quiz

  Egizu aukera zuzena.

 • Matching Columns Game

  ESAERA ZAHARRAK

  Matching Columns Game

  Lotu itzazu esaerak eta esanahiak

 • Quiz

  Adieraz ezazu item bakoitzeko aukera zuzen bakarra zein den.

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 2 - SINONIMOAK

  Matching Columns Game

  Lotu elementuak esanahiaren arabera.

 • Matching Columns Game

  LEXIKOA 1 - SINONIMOAK

  Matching Columns Game

  Lotu itzazu elementuak esanahiaren arabera.

 • Matching Game

  IZLG-ADLG 2

  Matching Game

  Izenlagunak eta adizlagunak desberdindu

 • Fill in the Blanks Game

  IZLG-ADLG 1

  Fill in the Blanks Game

  Zer da hauetako bakoitza? (IZLG-ADLG) Gogora ezazu: Izenlagunek NOREN eta NONGO atzizkiak daramatzate; adizlagunek, gainerako guztiak, NOR, NORI eta NORK izan ezik.

 • Fill in the Blanks Game

  Aditz-sistemak 2

  Fill in the Blanks Game

  Adieraz aditz-forma bakoitzaren sistena zein den

 • Fill in the Blanks Game

  Aditz-sistemak

  Fill in the Blanks Game

  Indikatibo adizkiak orainaldian emanda, lehenaldian jarri.

 • Fill in the Blanks Game

  Aditz-sistemak

  Fill in the Blanks Game

  Adieraz ezazu zein sistematakoa den aditz-forma bakoitza: NNK, NNI edo NNINK

 • Fill in the Blanks Game

  Aditz-izenak

  Fill in the Blanks Game

  Osa itzazu esaldiak aditz-izenak behar bezala deklinatuz

 • Fill in the Blanks Game

  Subjuntiboa 2

  Fill in the Blanks Game

  Alda itzazu esaldiak aditz izenen ordez subjuntibo formez baliatuz

 • Quiz

  50, 60 eta 70eko hamarkadetako olerkigileei buruzko zenbait galdera

 • Fill in the Blanks Game

  Subjuntiboa 1

  Fill in the Blanks Game

  Eman aditzak subjuntiboan. Lehenbizikoak NOR dira (irreg.: NAIZ > NADIN) Ondorengoak N-NI (ZAIO > DAKION). Jarraian N-NK (-U- > -ZA- bihurtuz). Azkenak N-NI-NK (-I- > -IEZA-) Amaieran -N idatzi!

 • Fill in the Blanks Game

  N-NI-NK orainetik lehenera

  Fill in the Blanks Game

  Aurki itzazu adierazitako NOR-NORI-NORK orainaldien lehenaldiko formak.

 • Fill in the Blanks Game

  Agintera 2

  Fill in the Blanks Game

  Osa itzazu esaldiak agintera formez baliatuz. NOR-NORI sisteman, hirugarren pertsonakoak besterik ez daude.

 • Fill in the Blanks Game

  Agintera 1

  Fill in the Blanks Game

  Osa itzazu hutsuneak NOR eta NOR-NORK sistemetako agintera formak erabiliz

 • Fill in the Blanks Game

  NOR-NORI-NORK Hika

  Fill in the Blanks Game

  Erantzun hutsuneak betez. Hikako formak beharko dituzu beti. Kontuan har ezazu zuka balira nola erantzungo zeniekeen...Mutil nahiz neska bezala erantzun behar duzu, orainaldian zein lehenaldian.

 • Map Quiz

  Adieraz ezazu herri bakoitza non dagoen

 • Map Quiz

  Euskalki honen azpieuskalki eta tarteko hizkerak identifikatu beharko dituzu

 • Quiz

  Lotu ezazu baieztapen bakoitza dagokion idazlearekin

 • Map Quiz

  Euskalkiak

  Map Quiz

  Koka itzazu Koldo Zuazoren sailkapeneko euskalkiak zein bere lekuan

 • Fill in the Blanks Game

  Hutsuneak N-NI-NK indikatiboa

  Fill in the Blanks Game

  Osa itzazu hutsuean behar diren NOR-NORI-NORK erako laguntzaileak erabiliz. Orainaldia edo lehenaldia den zeuk erabaki beharko duzu, edota aditz formak atzizkiren bat behar duen.

 • Fill in the Blanks Game

  Hutsuneak - N-NK indikatiboa

  Fill in the Blanks Game

  Osa itzazu hutsuneak NOR-NORK erako formak erabiliz, Orainaldia edo lehenaldia, esaldiak eskatzen duenaren arabera.

 • Fill in the Blanks Game

  Aditz trinkoa - Hutsuneak bete

  Fill in the Blanks Game

  EGON, ETORRI, IBILI, JOAN, EDUKI, ERAMAN, EKARRI eta JAKIN aditzen forma trinkoak lantzeko ariketa.