Her activities

 • Quiz

  Algunhas das palabras que existen en galego e en portugués poden ser traicioneiras, pois non teñen nas dúas linguas o mesmo significado. Estas palabras reciben en Lingüística o nome de "falsos amigos"...

 • ABC Game

  Pasapalabra de nivel masterpro elaborado polo alumnado de 2º ESO B do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), no marco do Proxecto Interdisciplinar da Lusofonía, para poñer a proba os nosos coñecementos...

 • ABC Game

  Pasapalabra de nivel masterpro elaborado polo alumnado de 2º ESO A do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), no marco do Proxecto Interdisciplinar da Lusofonía, para poñer a proba os nosos coñecementos...

 • ABC Game

  Pasapalabra de nivel intermedio elaborado polo alumnado de 2º ESO B do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), no marco do Proxecto Interdisciplinar da Lusofonía, para poñer a proba os nosos coñecemento...

 • ABC Game

  Pasapalabra de nivel intermedio elaborado polo alumnado de 2º ESO A do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), no marco do Proxecto Interdisciplinar da Lusofonía, para poñer a proba os nosos coñecemento...

 • ABC Game

  Pasapalabra de nivel doado elaborado polo alumnado de 2º ESO A do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), no marco do Proxecto Interdisciplinar da Lusofonía, para poñer a proba os nosos coñecementos, co...

 • ABC Game

  Pasapalabra de nivel doado elaborado polo alumnado de 2º ESO B do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), no marco do Proxecto Interdisciplinar da Lusofonía, para poñer a proba os nosos coñecementos, co...

 • Fill in the Blanks Game

  TEMPOS VERBAIS

  Fill in the Blanks Game

  O alumnado deberá completar os ocos do texto coa forma verbal que se lles pide entre parénteses.

 • Matching Game

  OS TEMPOS VERBAIS

  Matching Game

  O alumnado debe identificar o tempo dunha serie de formas verbais.

 • Quiz

  O alumnado deberá identificar o Suxeito nunha serie de cláusulas.

 • Quiz

  O alumnado deberá asignarlle aos "que" entre aspas a súa categoría gramatical.

 • Quiz

  Nunha serie de enunciados o alumnado deberá determinar se as palabras entre aspas son adxectivos ou adverbios.

 • Quiz

  O alumnado deberá adiviñar a categoría gramatical dunha serie de palabras derivadas do verbo FACER.

 • Crossword Puzzle

  NA RÚA: LÉXICO DA CIDADE

  Crossword Puzzle

  O alumnado deberá completar o encrucillado cos nomes de diferentes elementos urbanos.

 • Fill in the Blanks Game

  FIGURAS LITERARIAS

  Fill in the Blanks Game

  O alumnado deberá recoñecer os recursos de estilo presentes nunha selección de versos.

 • Matching Game

  ADVERBIOS OU ADXECTIVOS?

  Matching Game

  O alumnado deberá diferenciar adxectivos e adverbios dentro dunha listaxe

 • Matching Game

  Nunha listaxe de palabras os alumnos deberán diferenciar entre as preposicións e as conxuncións.

 • Fill in the Blanks Game

  COMPARATIVAS

  Fill in the Blanks Game

  O alumnado deberá completar as oracións comparativas coa conxunción axeitada.

 • Unscramble Words Game

  EN ORDE

  Unscramble Words Game

  O alumnado debe ordenar alfabeticamente as profesións.

 • Matching Game

  GRAMÁTICA: QUE SON?

  Matching Game

  Na listaxe de palabras, hai que distinguir as que corresponden a cada clase.

 • Matching Game

  Os alumnos deberán distinguir na listaxe as palabras ben e mal escritas.

 • Matching Game

  Os alumnos deben agrupar os substantivos, adxectivos e verbos.

 • Matching Game

  MASCULINO OU FEMININO?

  Matching Game

  Os alumnos deberán atribuír a cada substantivo o seu xénero

 • Word Search Puzzle

  VOCABULARIO DA ESCOLA

  Word Search Puzzle

  Nesta sopa os alumnos deberán buscar palabras relacionadas co mundo do ensino (persoas, lugares, materiais, aparellos, etc)

 • Crossword Puzzle

  CRUCIGRAMA LITERARIO

  Crossword Puzzle

  Los alumnos deberán completar el crucigrama con títulos de obras pertenecientes al Realismo, Modernismo y escritores de la Generación del 98.

 • Quiz

  Los alumnos deberán responder a cuestiones relacionadas con el Realismo, Modernismo y la Generación del 98.

 • Fill in the Blanks Game

  EUROPA A FINS DO SÉCULO XIX

  Fill in the Blanks Game

  Os alumnos deberán completar os ocos coa información que falta sobre a situación de Europa a finais do século XIX.

 • Quiz

  Os alumnos deberán responder unhas preguntas sobre a situación do Estado español a finais do século XIX.

 • Quiz

  Os alumnos deberán demostrar, a partir deste test, os coñecementos adquiridos sobre a Revolución Industrial.

 • Fill in the Blanks Game

  O SÉCULO XIX EN ESPAÑA

  Fill in the Blanks Game

  Os alumnos deberán ir completando os ocos coa información que falta nun texto que fai un percorrido polas diferentes mudanzas e situacións políticas vividas ao longo do XIX.

 • Matching Game

  A CADA QUEN O SEU

  Matching Game

  Relaciona os seguintes aparellos, utensilios e ferramentas coa profesión correspondente.

 • Word Search Puzzle

  UTENSILIOS DE COCIÑA

  Word Search Puzzle

  Nesta sopa os alumnos teñen que localizar 10 utensilios ou aparellos de cociña.

 • Matching Game

  Nesta actividade o alumno terá que diferenciar, dentro dun grupo de partes do corpo, aquelas que sexan órganos.

 • Crossword Puzzle

  AS PARTES DO CORPO

  Crossword Puzzle

  Neste encrucillado o alumno debe localizar os diferentes nomes das partes do corpo aprendidos na clase.