Her activities

 • Map Quiz

  Atmosferan antizikloiak eta depresioak sortzen dira. Nola sortzen diren ikasiko dugu eta airea kiribilean mugitzen dela.

 • Fill in the Blanks Game

  Atmosferaren funtzioak

  Fill in the Blanks Game

  Lurraren atmosfera ezinbestekoa da Lurrean bizitza ahalbidetzeko.

 • Fill in the Blanks Game

  Atmosfera osatu duten gasak

  Fill in the Blanks Game

  Nola sortu zen atmosfera? Gaur egun zer gasek osatzen dute eta zein proportziotan?

 • Fill in the Blanks Game

  Berotegi-efektua

  Fill in the Blanks Game

  Gure planetaren batezbesteko tenperatura orain arte 15ºCkoa izan da berotegi-efektuari esker.

 • Quiz

  Atmosfera

  Quiz

  Atmosferak izan dituen aldaketak eta gaur egungo konposizioa ikasiko duzu.

 • ABC Game

  Atmosfera

  ABC Game

  Atmosferan dauden geruzak zeintzuk diren ikasiko dugu eta zer funtzio betetzen dituen.

 • Map Quiz

  Mikroskopio optikoaren atalen izenak ikasiko dituzu.

 • Matching Columns Game

  Berotegi-efektua

  Matching Columns Game

  Troposferan gertatzen den fenomenoa pausoz pauso ikasiko dugu.

 • Map Quiz

  Eguzki-sistema

  Map Quiz

  Eguzki-sistema Eguzkia izarrak eta bere inguruan higitzen diren gorputzek osatzen dute.

 • Map Quiz

  Urtean zehar Lurreko tenperaturan eta egun eta gauen iraupenean sortzen diren aldeen ondorioz sortzen dira urtaroak.

 • Memory Game

  Izaki bizidunak bost erreinutan sailkatzen dira, irizpide hauek erabiliz: zelula mota, zelula kopurua, nutrizio mota eta ehunak dituzten ala ez.

 • Matching Game

  Harrien sailkapena

  Matching Game

  Jatorriaren arabera sailaktuko ditugu harriak

 • Map Quiz

  Geosfera zer den eta bere osagaiak landuko ditugu.

 • Map Quiz

  Mapak aztertuz eguraldiaren gorabeherak ulertuko ditugu.

 • Map Quiz

  Mapak aztertuz eguraldiaren gorabeherak ulertuko ditugu.

 • Map Quiz

  Ura, gure planetan, egoeraz eta lekuz aldatzen da. Hori gertatzen da prozesu batzuen bidez eta zikloa osatzen dute. Uraren zikloko prozesu hauek ezagutuko ditugu.

 • Matching Columns Game

  Animalia ornogabeen ezaugarriak

  Matching Columns Game

  Animalia ornogabeak taldeetan sailkatzen ditugu antzeko ezaugarriak dituztelako. Ezaugarri horiek ezagutuko ditugu.

 • Memory Game

  Gure planetan, izaki bizidunen artean, biodibertsitate handia lortutakoak dira. Ariketa honetan intsektuak eta ekinodermoak ezagutuko ditugu.

 • Matching Columns Game

  Animalia ornogabeak 3.ariketa

  Matching Columns Game

  Gure planetan, izaki bizidunen artean, biodibertsitate handia lortutakoak dira.

 • Map Quiz

  Animalietan eta landare gehienetan zelulak multzokatu egiten dira zelulen antolaera maila asko osatuz.

 • Matching Columns Game

  Animalia ornogabeak 2. ariketa

  Matching Columns Game

  Gure planetan, izaki bizidunen artean, biodibertsitate handia lortutakoak dira.

 • Memory Game

  Gure planetan, izaki bizidunen artean, biodibertsitate handia lortutakoak dira. Poriferoak, knidarioak eta harrak ezagutuko ditugu.

 • Map Quiz

  Uraren zikloa

  Map Quiz

  Ura ,gure planetan, egoeraz eta lekuz aldatzen da. Uraren zikloko prozesuak ezagutuko ditugu.

 • Matching Columns Game

  Izaki bizidunen ezaugarriak 1

  Matching Columns Game

  Izaki bizidunek badituzte zenbait ezaugarri orokor.

 • Matching Game

  Izaki bizidunen kimika 1

  Matching Game

  Izaki bizidunen bioelementuek gai organikoak eta inorganikoak osatzen dituzte.

 • Matching Game

  Izaki bizidunen kimika 2

  Matching Game

  Izaki bizidunen konposizio-kimikoa identifikatuko dugu.

 • Crossword Puzzle

  Izaki bizidunen ezaugarriak

  Crossword Puzzle

  Izaki bizidunen zenbait ezaugarri orokor ezagutuko ditugu.

 • Map Quiz

  Zelula eukariota

  Map Quiz

  Zelula eukariotak prokariotak baino handiagoak dira eta barne-antolaera konplexuagoa dute.

 • Map Quiz

  Mapak aztertuz eguraldiaren gorabeherak ulertuko ditugu.

 • Map Quiz

  Berotegi-efektua

  Map Quiz

  Berotegi-efektuari esker, tenperatura 30ºC inguru altuagoa da eta Troposferak biziarako tenperatura egokia mantentzen du. (Batezbesteko tenperatura 15ºC ingurukoa da)

 • Map Quiz

  Erabilitako uren arazketak

 • Map Quiz

  Hidrosfera Lurreko ur guztiek osatzen duten geruza da.

 • Matching Game

  Atmosferaren egitura

  Matching Game

  Atmosfera osatzen duten geruzak ezagutuko ditugu.

 • Crossword Puzzle

  Ura mugitu eta egoeraz aldatu egiten da. Lekualdaketa horietan gertatzen diren prozesuek osatzen dute uraren zikloa.

 • Matching Columns Game

  Mineralen propietateak

  Matching Columns Game

  Mineralak bereien propietatei esker identifikatzen ditugu.

 • Matching Game

  Harriak

  Matching Game

  Harriak jatorriaren arabera sailkatuko ditugu.

 • Map Quiz

  Geosfera zer den eta bere osagaiak landuko ditugu.

 • Crossword Puzzle

  ATMOSFERAREN FUNTZIOA

  Crossword Puzzle

  Lurra inguratzen duen gas-geruza da. Bizirako funtsezko gasak eskeintzen dizkigu, izpi kaltegarriak iragazten ditu eta bizirako tenperatura egokia mantentzen du.

 • Matching Columns Game

  Harri motak

  Matching Columns Game

  Harrien sailkapena jatorriaren arabera

 • Quiz

  MINERALAK

  Quiz

  Mineralen ezaugarriak eta propietateak ezagutuko ditugu.

 • Memory Game

  Mineralak identifikatzen ditugu beraien propietatei esker.

 • Quiz

  Unibertsoari buruzko gure ezagutza asko aldatu da historian zehar

 • Quiz

  Itsasaldiek eragin handia dute kostaldeetan. Zergatik sortzen diren ikasiko dugu.

 • Map Quiz

  Itsasaldiak

  Map Quiz

  Itsasaldien sorrera ikasiko dugu-

 • Map Quiz

  Eklipseak

  Map Quiz

  Ilargi-eklipseak edo eta Eguzki-eklipseak noiz gertatzen diren ikasiko dugu.

 • Quiz

  Lurrak bi higidura egiten ditu: errotazioa eta translazioa. Higidura hauek sortzen dituzte, egunaren eta gauaren arteko segida, eta urtaroak.

 • Matching Columns Game

  LURRAREN HIGIDURAK

  Matching Columns Game

  Lurrak bi higidura egiten ditu: errotazioa, bere buruaren inguruan eta translazioa, Eguzkiaren inguruan. Eguzki-sistemako gainerako planetek ere badituzte bi higidura horiek. Higidura hauek ulertzek...

 • Map Quiz

  Non ikusten dugu Eguzkia egunsentian gure latitudean? Eta non ilunabarrean?

 • Map Quiz

  ILARGIALDIAK

  Map Quiz

  Ilargia Lurraren satelitea da. Lurraren inguruan egiten duen translazio-higiduraren ondorioz ilargi-aldiak ikusten ditugu.

 • Map Quiz

  Urtean zehar Lurreko tenperaturan eta egun eta gauen iraupenean sortzen diren aldeen ondorioz sortzen dira urtaroak.

 • Map Quiz

  Lurraren errotazio-higidura ulertzeko, garrantzitsua da zenbait kontzeptu jakitea.

 • Map Quiz

  Hidrosferak, Lurra Eguzki-sistemako planeta paregabea bihurtzen du. Ezagutu dezagun bizidunentzat ezinbestekoa den Lurraren osagai hau.

 • Crossword Puzzle

  Eguzki-sistemako planetak

  Crossword Puzzle

  Eguzki-sisteman zortzi planeta daude. Beraien ezaugarriak ezagutuko ditugu.

 • Crossword Puzzle

  Eguzki-sistema ezagutuz

  Crossword Puzzle

  Eguzki-sistema duela 4.500 milioi urte inguru sortu zen, gas eta hautsez osatutako nebulosa batetik.

 • Quiz

  izaki bizidunak bizigabeetatik zer ezaugarrik bereizten dituzten aztertutuko dugu bai konposizioari dagozkion ezaugarriak, eta bai izaki bizidunek soilik egin ditzaketen funtzioekin lotutakoak.

 • Matching Columns Game

  Moneroen erreinua

  Matching Columns Game

  Bakterio motak nutrizioaren arabera

 • Quiz

  Harriak elkarri lotutako mineralez osatuta daude. Eraketa prozesuaren arabera hiru harri mota bereizten dira: ◦ Harri sedimentarioak ◦ Harri magmatikoak (igneoak) ◦ Harri metamorfikoak

 • Crossword Puzzle

  Unibertsoaren egitura eta sorrera ikasiko ditugu. Unibertsoan distantziak neurtzeko erabiltzen diren oinarrizko unitateak zein diren jakingo dugu.

 • Matching Columns Game

  Unibertsoa behatzeko teknologia

  Matching Columns Game

  1609. urtean berak sortutako teleskopioa erabili zuen Galileo Galilei astronomo eta matematikoak. Ondoren tresna berri asko asmatu dira.

 • Quiz

  Unibertsoari buruzko gure ezagutza asko aldatu da historian zehar

 • Memory Game

  Eguzki-sistema

  Memory Game

  Eguzki-sistema duela 4.500 urte inguru sortu zen gas eta hautsez osatutako nebulosa batetik.

 • Quiz

  Animaliek oso talde zabala osatzen dute, eta guztiek antzeko ezaugarriak dituzte.