His activities

 • Word Search Puzzle

  A quins jocs heu jugat?

  Word Search Puzzle

  Busca els títols (no tots són en català) dels jocs que heu jugat a informàtica

 • Matching Game

  Amb els programes que hem vist d'utant l'any, quin fem servir per fer cada cosa?

 • Crossword Puzzle

  Elements Ordinador

  Crossword Puzzle

  Mots encreuats per saber les diferents parts de l'Oridnador