His activities

 • Word Search Puzzle

  Pel·lícules

  Word Search Puzzle

  Busca les pel·lícules que hem estudiat

 • Matching Game

  Uneix els noms dels directors amb les seves pel·lícules més importants, així com les seves influències

 • Map Quiz

  Marca les sis ciutats importants per al cinema mut europeu