Her activities

 • Word Search Puzzle

  Amb i sense h

  Word Search Puzzle

  Busca les paraules següents en aquesta sopa de lletres. Algunes s'escriuen amb h i altres, sense. Les paraules poden trobar-se en qualsevol sentit i direcció.

 • Crossword Puzzle

  La cal·ligrafia que cal

  Crossword Puzzle

  Mots encreuats per trobar paraules amb l·l, ll i l.

 • Quiz

  Indiqueu si les paraules següents són masculines o femenines