His activities

 • Word Search Puzzle

  Sopa de lletres empresa

  Word Search Puzzle

  Paraules que pertanyen al tema d'empresa, elements i obligacions fiscals.

 • Crossword Puzzle

  Mots encreuats empresa

  Crossword Puzzle

  Glossari del tema Empresa: elements i obligacions de 4t d'ESO

 • Fill in the Blanks Game

  Completa el poema

  Fill in the Blanks Game

  Completa el poema de la Reina Mora del llibre: "L'Esperit de l'últim estiu".

 • Matching Game

  Relaciona els personatges principals del llibre "L'esperit de l'últim estiu".

 • Fill in the Blanks Game

  Completa un fragment del llibre: L'Esperit de l´últim estiu.

 • Word Search Puzzle

  Glossari "Descobrim paraules"

  Word Search Puzzle

  Lèxic del llibre "L'esperit de l'últim estiu", lectura segon trimestre de 3r ESO.

 • Word Search Puzzle

  Glossari l'Empresa i l'entorn

  Word Search Puzzle

  Activitat de síntesi a partir dels conceptes relacionats amb l'empresa, les formes jurídiques i les obligacions fiscals.

 • Crossword Puzzle

  Síntesi dels conceptes relacionats amb empresa, formes jurídiques i principals obligacions.

 • ABC Game

  Es tracta de repassar els conceptes bàsics que ens permeten entendre com s'organitzen les societats a nivell econòmic.

 • ABC Game

  Activitat de síntesi que recull vocabulari sobre la unificació de la República de Sud-Àfrica quan Nelson Mandela va governar com a president després de la caiguda de l'Apartheid.

 • Memory Game

  Tipos de textos

  Memory Game

  Relaciona las palabras con las imágenes.

 • Matching Columns Game

  La comunicación y la lengua

  Matching Columns Game

  Relaciona el tipo de texto con la definición adecuada.

 • Word Search Puzzle

  Tipos de textos

  Word Search Puzzle

  Identifica los 7 tipos de textos principales para comunicarnos con las personas.