His activities

  • Fill in the Blanks Game

    Het IJzerbekken

    Fill in the Blanks Game

    Vul de tekst aan met de namen en begrippen. Klik het juiste antwoord aan in de juiste volgorde, je klikt dus eerst op het juiste antwoord dat hoort te staan op de eerste blanco plaats in de tekst.

  • Quiz

    Beantwoord de vragen. Alle vragen zijn meerkeuzevragen en hebben betrekking op de inhoud van de webzoektocht in verband met de oorzaken van de Russische Revolutie. Veel succes!