His activities

 • Matching Game

  Klik een mengsel naar keuze aan en klik vervolgens op 2 andere mengsels waarvan de stoffen door dezelfde scheidingstechniek kunnen gescheiden worden.

 • Matching Columns Game

  scheidingstechnieken oefening

  Matching Columns Game

  Verbind de scheidingstechniek met het gepaste mengsel door te klikken op het begrip en de figuur.

 • Fill in the Blanks Game

  scheidingstechnieken invultekst

  Fill in the Blanks Game

  Vul de cursustekst aan met de begrippen die rechts genoteerd staan. Vul de tekst woord na woord aan door op het gepaste woord te klikken.