His activities

 • Matching Columns Game

  Vrsta-klasa rakova

  Matching Columns Game

  U ovoj igri poveži vrstu sa odgovarajućom klasom rakova.

 • Matching Columns Game

  Klasa-tip životinja

  Matching Columns Game

  Poveži klasu sa odgovarajućim tipom životinja

 • Matching Columns Game

  Poveži naziv klase sa tipom

  Matching Columns Game

  U ovoj igri treba povezati klasu sa tipom životinja.

 • Crossword Puzzle

  Tipovi životinja

  Crossword Puzzle

  Otkrij nazive phylum-a, odnosno tipova (kola) životinja

 • Word Search Puzzle

  Dvosmerka

  Word Search Puzzle

  Pronađi u dvosmerci nazive organskih molekula.

 • Crossword Puzzle

  Upiši pojmove u odgovarajuća polja.

 • Map Quiz

  Struktura DNK

  Map Quiz

  Pomoću interaktivne mape utvrdite znanje o gradivnim elementima primarnog lanca deoksiribonukleinske kiseline.