Her activities

 • Memory Game

  RELACIONA

  Memory Game

  HAS DE RELACIONAR ELS CONCEPTES PER A QUE TINGUEN SENTIT

 • Crossword Puzzle

  ENCREUATS DELS ALIMENTS

  Crossword Puzzle

  Es tracta de llegir la definició de la paraula i descobrir de quina paraula estem parlant.

 • Riddle

  Es tracta de fer una descripció del aliment per a que l´alumnat adivine eixe aliment.