Her activities

 • Fill in the Blanks Game

  Mon/ma, ton/ta, son/sa?

  Fill in the Blanks Game

  Het bezit. Typ het passende woord. Let op! Bij een vraag met 'jouw' antwoord je met 'mijn'. *-on bij mannelijke woorden *-a bij vrouwelijke woorden *-on als het woord begint met een klinker

 • Fill in the Blanks Game

  Vragen ontkennend beantwoorden

  Fill in the Blanks Game

  Je ziet een vraag. Die moet je ontkennend beantwoorden. Let op! Bij een vraag met 'jij' moet je antwoorden met 'ik'. Klik op het juiste woord rechts om het in te vullen.

 • Quiz

  Ontkennende zinnetjes maken

 • Memory Game

  Vraagwoorden correct vertalen

 • Matching Game

  Klik op een zin. Je ziet de bijpassende vraag. Zoek alle passende antwoorden op die vraag.