Her activities

  • ABC Game

    Ruleta sobre les característiques dels plàstics, els tipus de plàstic, les seves aplicacions i tècniques de fabricació