His activities

 • Word Search Puzzle

  Sopa de conceptes

  Word Search Puzzle

  En aquesta sopa de lletres troba 10 conceptes i o noms de l'edat mitjana.

 • Memory Game

  Adjectius

  Memory Game

  Troba l'emoticono relacionat amb el seu adjectiu

 • Word Search Puzzle

  Els verbs amagats

  Word Search Puzzle

  Troba 17 verbs -ER amagats en aquesta sopa de lletres.

 • ABC Game

  Troba una paraula que comenci amb la lletra corresponent. Algunes les saps. Altres les hauràs de buscar.

 • Unscramble Letters Game

  Ordena paraules correctament

  Unscramble Letters Game

  Ordena correctament les paraules d'aquesta paraula.

 • Matching Columns Game

  Complétez

  Matching Columns Game

  Complétez ces phrases avec le pronom correspondant

 • Crossword Puzzle

  Cherche les verbes en -er

  Crossword Puzzle

  Busca els verbs acabats en -er

 • Video Quiz

  Presentación del proyecto Flipped-ABP sobre el papel del espionaje en el contexto de la 2ªGM y, más concretamente en la figura de Joan Pujol, alias Garbo, uno de los espías que engañó a los servicios ...

 • Matching Game

  Fem parelles

  Matching Game

  A cada concepte li correspon un nom i una data

 • Word Search Puzzle

  Les innovacions.

  Word Search Puzzle

  Troba en aquesta sopa de lletres els noms d'algunes de les innovacions tècniques i culturals que van comportar els descobriments.

 • Fill in the Blanks Game

  Les causes dels descobriments

  Fill in the Blanks Game

  Repasa les causes que van provocar els descobriments geogràfics completant els espais buits de les afirmacions.

 • Map Quiz

  Marca els principals punts que van anar estavlint els portuguesos en la primera fase dels descobriments geogràfics.

 • Riddle

  Qui és el personatge que s'amaga?

 • Video Quiz

  Breu biografia d'un dels científics més importants del segle XVII i de tots els temps.

 • Word Search Puzzle

  Troba les paraules

  Word Search Puzzle

  Sopa de lletres que porten cap a conceptes i paraules de l'alta edat mitjana

 • Fill in the Blanks Game

  Cronologia de l'Edat Mitjana

  Fill in the Blanks Game

  Cal completar espais buits amb dates i noms.

 • Matching Game

  Relaciona cada explotació amb la seva corresponent activitat agropecuaria

 • Map Quiz

  Mapa mundi

  Map Quiz

  Tracta de situar cada país a la zona del planeta que li correspongui segons la fertilitat del sòl

 • Matching Game

  Relaciona cada país amb la zona del planeta que sigui millor per a la pràctica de l'agricultura

 • Riddle

  Un rei modern

  Riddle

  Adivina qui és

 • Word Search Puzzle

  Sopa històrica

  Word Search Puzzle

  Busca vocabulari relacionat amb l'Edat Moderna

 • Matching Game

  Cal relacionar cada cas amb el tipus de població que ocupa.

 • Crossword Puzzle

  Elements del paisatge agrari

  Crossword Puzzle

  Troba els principals elements del paisatge agrari

 • Fill in the Blanks Game

  Els reis i els diners

  Fill in the Blanks Game

  Completa els buits amb les paraules que tens barrejades a sota

 • Quiz

  Respon

  Quiz

  Respon les següents preguntes.

 • Matching Game

  L'absolutisme

  Matching Game

  Relaciona cada concepte amb el seu significat

 • Fill in the Blanks Game

  La societat a l'època moderna

  Fill in the Blanks Game

  Activitat per completar espais en buit