His activities

  • Crossword Puzzle

    Teoria del color

    Crossword Puzzle

    Amb aquesta activitat avaluarem el grau d'assoliment dels continguts teòrics de la unitat per l'alumnat.