Her activities

  • ABC Game

    Activitat final sobre l'UD d'introducció al món del laboratori.

  • Memory Game

    Activitat per comprovar els coneixements adquirits per l'alumne en l'UD sobre els diferents pictogrames dels productes químics

  • Map Quiz

    Activitat per comprovar els coneixements adquirits per l'alumne sobre els materials habituals al laboratori