His activities

 • Crossword Puzzle

  Glaciers

  Crossword Puzzle

  Glaciers crossword

 • Crossword Puzzle

  Atmosfera

  Crossword Puzzle

  Podstawowe terminy dotyczące atmosfery

 • Crossword Puzzle

  Snow and ice

  Crossword Puzzle

  Snow and ice is a crossword using most important terms of glaciology.

 • Crossword Puzzle

  Krajobrazy świata

  Crossword Puzzle

  Podsumowanie działu "Krajobrazy świata"

 • Crossword Puzzle

  Niemal na całym obszarze Polski odnajdziemy ślady zlodowaceń. Większą część obszaru współczesnej Polski okrywał lądolód skandynawski, a w południowej części kraju wytworzyły się lokalne lodowce górski...

 • Matching Game

  Formy terenu

  Matching Game

  Gra polega na dobraniu właściwego zestawu form terenu, z uwagi na ich genezę.

 • Memory Game

  Match flag to emblem of Arctic countries

 • Memory Game

  Memo - Spitsbergen

  Memory Game

  Memo game based on the pictures of Spitsbergen

 • Memory Game

  National emblems

  Memory Game

  National emblems of Arctic countries

 • Memory Game

  National flag of Arctic countries

 • Memory Game

  Gra memory w oparciu o fotografie ze Spitsbergenu

 • Crossword Puzzle

  Zwierzęta Spitsbergenu

  Crossword Puzzle

  Krzyżówka ułatwiająca zapamiętanie zwierząt żyjących na Spitsbergenie.

 • Matching Columns Game

  Lód i lodowce

  Matching Columns Game

  Łączenie terminów z definicjami