His activities

 • Matching Columns Game

  body vocabulary

  Matching Columns Game

  Relacioneu les següents paraules en anglés amb la seua traducció en valencià:

 • Unscramble Words Game

  idioms 2

  Unscramble Words Game

  Ordeneu la següent expressió idiomàtica

 • Quiz

  idioms 1

  Quiz

  Elegiu l'opció correcta per a continuar aquestes frases amb expressions idiomàtiques: