Her activities

 • Dictation Game

  Etteütlus kaashäälikuühendi erandite kohta. ...

 • Dictation Game

  Kuula ja kirjuta. Kontrolli oma tööd. Tekst 5. klassi Avita eesti keele õpikust. ...

 • Dictation Game

  Kuula tähelepanelikult ja kirjuta. Kui vaja, kuula mitu korda. Sõnades, kus on i, j või kostab ij, kasuta õpitud reegleid: 1) i kirjutame silbi lõppu, j alati silbi algusse; 2) ü järele tavalisel...

 • Fill in the Blanks Game

  Kirjuta lünka sobiv sõna

  Fill in the Blanks Game

  Loe lauset tähelepenelikult ja kirjuta lünka sobiv sõna....

 • Matching Game

  Silbita ja leia kõik sõnad, mis kuuluvad antud silpide arvuga rühma. Sobival sõnal klõpsa hiirega. Mängi uuesti, kuni oled kõikidesse rühmadesse sõnad leidnud. Sõnarühmi on 5: ühe-, kahe-, kolme-, ne...

 • Matching Game

  Klõpsa sõna. Leia kõik sõnad, mis sobivad sellesse rühma. Pane tähele: i on silbi lõpus, j on silbi alguses....

 • Memory Game

  Järg mängule Katse. ...

 • Memory Game

  Katse

  Memory Game

  Katsetame mängu....

 • Fill in the Blanks Game

  Ivan Franko

  Fill in the Blanks Game

  Täida lüngad loetud teksti järgi. "Kirjanduse õpik 6. klassile" lk 30...

 • Word Search Puzzle

  J. Kross "Mardileib" 2

  Word Search Puzzle

  Mõisteid lugemispalast "Mardileib"....

 • Word Search Puzzle

  J. Kross "Mardileib" 1

  Word Search Puzzle

  mõisted lugemispalast "Mardileib"...

 • Unscramble Letters Game

  Tähestik 2.3

  Unscramble Letters Game

  Korrasta tähestikuline järjekord....

 • Unscramble Letters Game

  Tähestik 2.2

  Unscramble Letters Game

  Korrasta tähestikuline järjekord....

 • Dictation Game

  Etteütlus 1

  Dictation Game

  Kasutame mängus Tähestik 3 õpitud sõnu....

 • ABC Game

  Tähestik 3

  ABC Game

  Vaata pilti. Kirjuta sõna....

 • Unscramble Letters Game

  Tähestik 2

  Unscramble Letters Game

  Tähestikulise järjekorra korrastamine....

 • Fill in the Blanks Game

  Tähestik

  Fill in the Blanks Game

  Kirjuta lünka puuduv(ad) tähed....