His activities

 • Matching Columns Game

  Expressions llatines

  Matching Columns Game

  Relaciona cada expressió llatina amb el seu equivalent català.

 • Fill in the Blanks Game

  Llatinismes

  Fill in the Blanks Game

  Completa els espais en blanc amb l'expressió llatina corresponent.

 • Map Quiz

  Catalunya romana

  Map Quiz

  Identifica al mapa les ciutats romanes que es trobaven al territori de la'ctual Catalunya.

 • Crossword Puzzle

  Literatura llatina

  Crossword Puzzle

  Completa els mots encreuats amb les obres de la literatura llatins que hem vist a classe.

 • Matching Columns Game

  Ciutats romanes

  Matching Columns Game

  Relaciona cada ciutat romana amb l'afirmació que li correspon.

 • Quiz

  Identifica els monuments de les imatges i digues a quina ciutat pertany cada un.

 • Map Quiz

  Tarraco

  Map Quiz

  Identifica els principals monuments de la Tarraco romana que apareixen a la imatge.

 • Fill in the Blanks Game

  Llatinismes

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oracions amb les expressions llatines correctes.

 • Quiz

  Identifica els personatges de Les Metamorfosis d'Ovidi.

 • Map Quiz

  Localitza les ciutats romanes estudiades a classe (i alguna més).

 • Matching Columns Game

  Obres i autors

  Matching Columns Game

  Relaciona cada autor de la literatura llatina amb el títol de l'obra que va escriure.

 • ABC Game

  Completa el cercle amb el que saps de la cultura que hem vist a llatí II.

 • Crossword Puzzle

  Termes mèdics

  Crossword Puzzle

  Ressol els mots encreuats.

 • Map Quiz

  Anatomia humana

  Map Quiz

  Relaciona cada paraula amb la part del cos a què fa referència.

 • Matching Columns Game

  Arrels gregues

  Matching Columns Game

  Relaciona cada arrel grega amb la part del cos a què fa referència.

 • Crossword Puzzle

  Domus romana

  Crossword Puzzle

  Resol els mots encreuats amb les paraules que es demanen.

 • Quiz

  Qüestionari sobre l'habitatge a l'antiga Roma.

 • Map Quiz

  Domus romana

  Map Quiz

  Identifica les estances d'una domus romana.

 • Matching Columns Game

  Domus romana

  Matching Columns Game

  Relaciona les estances de la dreta amb les seves funcions.

 • Word Search Puzzle

  Domus romana

  Word Search Puzzle

  Cerca a la sopa de lletres els noms de les diverses estances d'una domus romana.

 • Map Quiz

  Localitza al mapa de la península les ciutats d'època romana.

 • Matching Columns Game

  Jornades olímpiques

  Matching Columns Game

  Relaciona cada dia amb les activitats que s'hi feien.

 • ABC Game

  Tortell olímpic

  ABC Game

  Completa el tortell de paraules amb el que has aprés en aquesta unitat.

 • Fill in the Blanks Game

  Orígens dels Jocs Olímpics

  Fill in the Blanks Game

  Completa el text amb les paraules que hi manquen.

 • Crossword Puzzle

  Els Jocs Olímpics

  Crossword Puzzle

  Completa els mots encreuats amb mots relacionats amb els Jocs Olímpics de l'antiga Grècia.

 • Quiz

  Esports

  Quiz

  Respon el qüestionari sobre els esports a l'antiga Grècia

 • Map Quiz

  Olímpia

  Map Quiz

  Identifica les construccions de l'antic santuari d'Olímpia.

 • Matching Game

  Esports a l'antiguitat

  Matching Game

  Assenyala el esports que es practicaven als jocs olímpics de l'antiguitat.

 • Word Search Puzzle

  Ciutats olímpiques

  Word Search Puzzle

  Troba el nom de dotze ciutats que han allotjat els joc olímpics des de 1896.

 • Crossword Puzzle

  Una tarda a les termes

  Crossword Puzzle

  Completa els mots encruats amb paraules relaciobades amb les termes.

 • ABC Game

  Posa't a prova

  ABC Game

  Repàs al currículum de cultura i literatura romanes de les PAU.

 • ABC Game

  Verba volant

  ABC Game

  Completa la ruleta amb les paraules que es demanen.

 • Map Quiz

  Puer improbus

  Map Quiz

  Relaciona paraules amb imatges.

 • Crossword Puzzle

  Puer improbus

  Crossword Puzzle

  Completa els mots encreuats amb les paraules que es demanen.

 • Word Search Puzzle

  Empúries

  Word Search Puzzle

  Cerca deu mots relacionats amb la ciutat grecorromana d'Empúries.

 • Map Quiz

  Identifica els personatges que van participar en el judici de la poma d'or.

 • Quiz

  Troia

  Quiz

  Respon les següents qüestions.

 • Matching Game

  Troia

  Matching Game

  Agrupa els personatges segons el bàndol en el qual van lluitar a la guerra.

 • Matching Columns Game

  Troia

  Matching Columns Game

  Relaciona cada personatge amb el paper que té a la guerra.

 • Crossword Puzzle

  Troia

  Crossword Puzzle

  Resol els mots encreuats.

 • Matching Columns Game

  Troia

  Matching Columns Game

  Relaciona cada personatge amb el paper que juga a la guerra.

 • Word Search Puzzle

  Troia

  Word Search Puzzle

  Troba a la sopa els noms de deu personatges que van participar a la guerra de Troia.

 • Matching Columns Game

  Cada divinitat un poder

  Matching Columns Game

  Uneix el nom de cada déu amb l'àmbit de poder que li correspon.

 • Memory Game

  Divinitats

  Memory Game

  Emparella cada imatge amb el nom del déu

 • ABC Game

  En català trobem una gran quantitat de paraules que provenen del grec. En aquests tortell hi ha una petita selecció. Seràs capaç d'encertar-les totes? ATENCIÓ: Col·loca bé els accents i les majúscu...

 • ABC Game

  Divinitats

  ABC Game

  Endevina les paraules clau per completar la ruleta.

 • Crossword Puzzle

  Lletres creuades

  Crossword Puzzle

  Resol els mots encreuats identificant la lletra de l'alfabet.

 • Map Quiz

  Identifica els diferents sistemes d'escriptura que es presenten a continuació.

 • Quiz

  Escriu el nom de cada lletra.

 • Quiz

  Identifica cada lletra de l'alfabet.

 • Matching Columns Game

  Els casos

  Matching Columns Game

  Relaciona els casos amb els seus valors.

 • Matching Game

  Declinacions

  Matching Game

  Agrupa els mots per declinacions.

 • Matching Columns Game

  Relaciona emperadors

  Matching Columns Game

  Relaciona cada emperador amb els fets que va realitzar.

 • Word Search Puzzle

  Emperadors

  Word Search Puzzle

  Troba a la sopa els noms de deu emperadors de les dinasties Juli-Claudia, Flàvia i Antonina.

 • Matching Game

  Dinasties

  Matching Game

  Elegeix bé els emperadors de la dinastia que es demana.

 • Crossword Puzzle

  Personatges

  Crossword Puzzle

  Fem un repàs a aquells personatges de la història de Roma que hem vist a classe.

 • Memory Game

  Preposicions

  Memory Game

  Descobreix les preposicions i els seus significats.

 • Quiz

  Un repàs a la història de Roma des del segle VI al II aC.

 • Matching Columns Game

  Magistratures

  Matching Columns Game

  Relaciona els magistrats romans amb les seves funcions.

 • Map Quiz

  L'Imperi Romà

  Map Quiz

  Localitza els territoris conquerits per Roma.

 • Quiz

  Escriu la forma nominal que es demana.

 • Quiz

  Indica la forma correcta.

 • Matching Game

  Complements de lloc

  Matching Game

  Agrupa els complements de lloc per tipus.

 • Riddle

  Resol l'endevinalla.

 • Matching Game

  Llengües romàniques

  Matching Game

  Quines d'aquestes llengües són romàniques? I quines no?

 • Word Search Puzzle

  Els mesos

  Word Search Puzzle

  Localitza els noms en llatí dels mesos de l'any.

 • Quiz

  Seràs capaç de reconèixer els personatges representats en aquestes obres d'art?

 • Quiz

  Indica o escriu la resposta correcta a cada pregunta.

 • Matching Game

  Relaciona cada cas amb la funció bàsica que realitza.

 • Quiz

  Indica en quin cas està cada forma. Hi pot haver més d'una possibilitat!

 • Quiz

  Escriu la forma nominal que es demana.

 • Quiz

  Indica la forma correcta.

 • Quiz

  Escriu la forma nominal que es demana.

 • Quiz

  Indica la forma correcta.

 • Word Search Puzzle

  Els reis de Roma

  Word Search Puzzle

  Localitza a la sopa els noms del set reis llegendaris de Roma.

 • Matching Game

  Els dies de la setmana

  Matching Game

  Relaciona els dies de la setmana amb els cossos celestes de qui reben el nom.

 • Crossword Puzzle

  Fundació de Roma

  Crossword Puzzle

  Completa els mots encreuats amb els noms que es demanen relacionats amb les llegendes de la fundació de Roma.

 • Map Quiz

  Italia antiqua

  Map Quiz

  Localitza els pobles d'Itàlia en època antiga.

 • Map Quiz

  Localitza les ciutats gregues al mapa.

 • Quiz

  Identifica a quina de les tres cultures del bronze hel·lènic pertany cada mostra d'art.

 • Map Quiz

  Localitza les regions i illes al mapa.

 • Map Quiz

  Colores Latini

  Map Quiz

  Esbrina els noms dels colors amb aquest mapa interactiu.

 • Fill in the Blanks Game

  Terminationes, terminationes

  Fill in the Blanks Game

  Scribe vocabula cum terminationibus rectis.

 • Fill in the Blanks Game

  Activum an passivum?

  Fill in the Blanks Game

  Scribe verbum activum an passivum.

 • Fill in the Blanks Game

  Quo vadis Domine?

  Fill in the Blanks Game

  Comple sentemtias cum accusativo, ablativo vel locativo.

 • Quiz

  Elegeix la forma verbal correcta en cada cas.

 • Matching Game

  Classifica els verbs segons la forma verbal en què es troben.

 • Map Quiz

  Identifica els adjectius llatins en les imatges.

 • Map Quiz

  Indica a quina imatge es correspon cada verb llatí.

 • Map Quiz

  Identifica els substantius llatines de la imatge.

 • Quiz

  Elegeix la preposicio correcta per a cada imatge.

 • Fill in the Blanks Game

  Pronomina

  Fill in the Blanks Game

  Reescriu les oracions elegint la forma del pronom is (ell), ea (ella), id (això).

 • Fill in the Blanks Game

  Praepositiones

  Fill in the Blanks Game

  Comple sententias cum praepositionibus iustis.

 • Fill in the Blanks Game

  Ablativus

  Fill in the Blanks Game

  Comple sententias cum ablativo iusto.

 • Map Quiz

  Villa et hortus

  Map Quiz

  Indica els diferents espais de la casa romana.

 • Matching Game

  QDistingeix entre el que menjaven els romans i el que no.

 • Word Search Puzzle

  Què menjaven els romans?

  Word Search Puzzle

  Cerca 10 coses que podíem trobar en un sopar romà.

 • Crossword Puzzle

  Villa et hortus

  Crossword Puzzle

  Comple tabulam cum vocabulis iustis de villa Iulii.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabulum novum

  Unscramble Letters Game

  Ordina litteras et strue vocabulum.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabulum novum

  Unscramble Letters Game

  Ordina litteras et strue vocabulum.

 • Slideshow

  L'Odissea

  Slideshow

  Presentació sobre el viatge d'Ulisses.

 • Quiz

  Escriu a sota el nom del personatge de L'Odissea que apareix representat a cada imatge.

 • Matching Game

  L'Odissea (film)

  Matching Game

  Indica quins d'aquests episodis i personatges de l'Odissea apareixien també a la minisèrie La Odisea (1997).

 • Quiz

  Odissea

  Quiz

  Respon les preguntes.

 • Crossword Puzzle

  Odissea

  Crossword Puzzle

  Resol els mots encreuats.

 • Word Search Puzzle

  Personatges de L'Odissea

  Word Search Puzzle

  Cerca els noms de deu personatges que apareixen a l'Odissea.

 • Quiz

  Respon les preguntes d'aquest qüestionari després d'haver vist la presentació.

 • Map Quiz

  Herois

  Map Quiz

  Identifica els herois representats a les imatges.

 • Slideshow

  Presentació sobre els principals herois grecs i les seves gestes.

 • Matching Game

  Herois i monstres

  Matching Game

  Emparella cada heroi amb els monstre amb què es va enfrontar.

 • Crossword Puzzle

  Herois i monstres

  Crossword Puzzle

  Resol els mots encreauts.

 • Quiz

  Identifica la criatura mitològica que apareix a la imatges i dóna el seu nom correcte. Vigila els accents!

 • Word Search Puzzle

  Herois grecs

  Word Search Puzzle

  Cerca el nom dels herois grecs vistos a la presentació.

 • Fill in the Blanks Game

  Suus et eius

  Fill in the Blanks Game

  Comple cum 'eius' an 'suus' (cave terminationes!).

 • Matching Game

  ordina casos

  Matching Game

  Classifica els següents substantius segons la terminació.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabulum rectum

  Unscramble Letters Game

  Ordina litteras.

 • Fill in the Blanks Game

  Indicativus et imperaivus

  Fill in the Blanks Game

  Scribe indicativum an imperativum

 • Fill in the Blanks Game

  Imperativum

  Fill in the Blanks Game

  Comple sententias cum imperativo.

 • Word Search Puzzle

  Numeri romani

  Word Search Puzzle

  Quaere numeros romanos.

 • Crossword Puzzle

  Numeri romani

  Crossword Puzzle

  Comple tabulam cum numeris romanis.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabulum rectum.

  Unscramble Letters Game

  Ordina litteras.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabulum rectum.

  Unscramble Letters Game

  Ordina litteras.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabulum rectum

  Unscramble Letters Game

  Ordina litteras.

 • Fill in the Blanks Game

  Puer improbus

  Fill in the Blanks Game

  Completa les relacions amb la paraula amb la terminació correcta.

 • Crossword Puzzle

  L'educació a Roma

  Crossword Puzzle

  Completa els mots encreuats.

 • Quiz

  Respon les preguntes.

 • Fill in the Blanks Game

  Puer Improbus

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oracions amb la forma verbal correcta.

 • Fill in the Blanks Game

  Puer Improbus

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oracions amb la forma correcta de la paraula.

 • Fill in the Blanks Game

  Puer Improbus

  Fill in the Blanks Game

  Escriu la paraula en parèntesis amb la terminació correcta.

 • Unscramble Letters Game

  Puer Improbus

  Unscramble Letters Game

  Ordena les lletres per formar una paraula.

 • Unscramble Letters Game

  Puer Improbus

  Unscramble Letters Game

  Ordena les lletres per crear una paraula.

 • Word Search Puzzle

  L'educació a Roma

  Word Search Puzzle

  Cerca 10 paraules en llatí relacionades amb l'educació.

 • Unscramble Words Game

  Ordina vocabula.

  Unscramble Words Game

  Ordena les paraules per crear una frase amb sentit.

 • Fill in the Blanks Game

  Nominatiu i genitiu

  Fill in the Blanks Game

  Escriu els noms amb la terminació adient a cada oració.

 • Fill in the Blanks Game

  El genitiu

  Fill in the Blanks Game

  Escriu les paraules entre parèntesi en genitiu (singular o plural segons s'indiqui).

 • Quiz

  Escriu el nom del déu o la deessa que apareix a cada imatges. Vigila els accents i les majúscules!

 • Crossword Puzzle

  La familia romana

  Crossword Puzzle

  Escriu la forma corresponent en llatí a cada nom de família.

 • Map Quiz

  Familia Romana

  Map Quiz

  Identifica els membres d'una família romana.

 • Fill in the Blanks Game

  Els nombres llatins

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oracions amb les formes que es demanen dels numerals.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabula nova

  Unscramble Letters Game

  Ordena les lletres per formar una paraula llatina.

 • Unscramble Letters Game

  Vocabula nova

  Unscramble Letters Game

  Ordena les lletres per formar una paraula.

 • Unscramble Words Game

  Els nombres llatins

  Unscramble Words Game

  Ordena aquests numerals del menor al major.

 • Matching Game

  Els gèneres

  Matching Game

  Agrupa aquestes paraules llatines per gèneres.

 • Matching Game

  Familia romana

  Matching Game

  Relaciona cada nom de família amb la seva parella.

 • Word Search Puzzle

  Familia romana

  Word Search Puzzle

  Cerca els noms de família en llatí.

 • Unscramble Words Game

  Generacions

  Unscramble Words Game

  Ordena els déus del més antic al més jove.

 • Matching Game

  Déus i animals.

  Matching Game

  Relaciona cada divinitat amb l'animal que li està dedicat.

 • Word Search Puzzle

  Els déus grecs

  Word Search Puzzle

  Cerca els noms de 15 divinitats gregues.

 • Crossword Puzzle

  Els déus grecs

  Crossword Puzzle

  Escriu els noms dels déus grecs que es correspon amb cada símbol.

 • Crossword Puzzle

  Teogonia

  Crossword Puzzle

  Resol els mots encreuats.

 • Matching Game

  Teogonia

  Matching Game

  Relaciona el nom de cada personatge amb els fets que se li atribueixen.

 • Map Quiz

  Teogonia

  Map Quiz

  Identifica les imatges.

 • Word Search Puzzle

  Teogonia

  Word Search Puzzle

  Cerca els noms de deu personatges del mite d'Úranos i Cronos.

 • Fill in the Blanks Game

  Teogonia

  Fill in the Blanks Game

  Completa el relat dels primers déus amb els noms que falten.

 • Quiz

  Respon les preguntes.

 • Fill in the Blanks Game

  L'alfabet incomplet.

  Fill in the Blanks Game

  Escriu els noms de les lletres de l'alfabet que manquen.

 • Word Search Puzzle

  L'alfabet grec

  Word Search Puzzle

  Cerca el nom de deu lletres de l'alfabet grec.

 • Unscramble Letters Game

  La paraula oculta.

  Unscramble Letters Game

  Ordena les lletres i forma una paraula relacionada amb l'alfabet.

 • Matching Game

  Relaciona cada lletra de l'alfabet grec amb el so que representa.

 • Matching Game

  Lletres i sons (senzill)

  Matching Game

  Relaciona cada lletra de l'alfabet grec amb el so que representa.

 • Word Search Puzzle

  Fluvii, insulae et oppida.

  Word Search Puzzle

  Cerca tres rius, tres illes i tres ciutats de l'Imperi Romà.

 • Matching Game

  Ubi sunt?

  Matching Game

  Ubi sunt provincias. Relaciona els noms de les regions amb el continent on es troben.

 • Fill in the Blanks Game

  Comple sententias.

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oracions amb les paraules donades.

 • Matching Game

  Zeus i els seus germans

  Matching Game

  Relaciona cada déu amb el seu àmbit de poder.

 • Map Quiz

  Déus grecs

  Map Quiz

  Identifica les divinitats del panteó grec.

 • Map Quiz

  Tàrraco

  Map Quiz

  Plànol de Tàrraco.

 • Unscramble Words Game

  Numeri Romani

  Unscramble Words Game

  Ordina numeros a minore ad maiorem. Ordena els números de menor a major.

 • Word Search Puzzle

  Pastor et oves

  Word Search Puzzle

  Cerca 5 paraules del tema.

 • Matching Game

  Imperium Romanum

  Matching Game

  Adiunge vocabula.

 • Riddle

  Quid est?

  Riddle

  Imaginem velatam quaere.

 • Fill in the Blanks Game

  Imperium Romanum

  Fill in the Blanks Game

  Comple sententias.

 • Map Quiz

  Imperium Romanum

  Map Quiz

  Quaere provincias in charta geographica. Indica la posició de les províncies al mapa.

 • Unscramble Letters Game

  Imperium Romanum

  Unscramble Letters Game

  Ordina litteras.

 • Matching Game

  Imperium Romanum

  Matching Game

  Insulae, oppida, provinciae et fluviī.

 • Crossword Puzzle

  Imperium Romanum

  Crossword Puzzle

  Provinciae et oppida.

 • Word Search Puzzle

  Imperium Romanum

  Word Search Puzzle

  Insulae, fluviī et oppida.