Her activities

  • Map Quiz

    Activitat per repassar la situació geogràfica d'alguns accidents geogràfics a Oceania.

  • Map Quiz

    Per repassar la localització geogràfica d'alguns accidents geogràfics d'Àsia.