His activities

  • Memory Game

    Mosaic

    Memory Game

    Càlcul Mínim Comú Múltiple (MCM) de cada parella de nombres