His activities

 • Map Quiz

  Ubica os seguintes concellos da Galiza

 • Quiz

  responde estas xeneralidades sobre o noso país

 • ABC Game

  Galiza na mente

  ABC Game

  Identifica de que conceptos representativos da Galiza estamos a falar

 • Fill in the Blanks Game

  Himno da Galiza

  Fill in the Blanks Game

  Completa os ocos co contido correspontente do himno da Galiza

 • Matching Columns Game

  Autor e obra

  Matching Columns Game

  Relaciona cada cita co seu autor

 • Word Search Puzzle

  Árbores

  Word Search Puzzle

  Encontra as árbores escondidas nesta sopa de letras

 • Crossword Puzzle

  Municipios

  Crossword Puzzle

  Descubre todos os municipios galegos dos que falamos!