Her activities

 • ABC Game

  Forma substantius, adjectius i verbs per poder completar la ruleta....

 • Matching Columns Game

  Formació de verbs

  Matching Columns Game

  Uneix les paraules amb l'opció més adequada per tal de formar verbs....

 • Matching Columns Game

  Formació d'adjectius

  Matching Columns Game

  Forma adjectius unint les paraules amb els sufixos...

 • Matching Game

  Formació de substantius

  Matching Game

  Creació de substantius...

 • Matching Game

  Classifica les següents paraules en preposicions i conjuncions....

 • Matching Columns Game

  Els adverbis

  Matching Columns Game

  Relaciona els adverbis amb el seu tipus....

 • Matching Columns Game

  Prefixos

  Matching Columns Game

  Crea paraules amb prefixos....

 • Quiz

  El guionet

  Quiz

  Elegeix l'opció correcta tenint en compte l'ús del guionet....

 • Fill in the Blanks Game

  Els pronoms febles

  Fill in the Blanks Game

  Exercici per a practicar els pronoms personals febles...

 • Matching Game

  Familia de paraules

  Matching Game

  Unió de paraules de la mateixa familia....