Her activities

 • Quiz

  Adierazi hurrengo hauek baldintza perpausak dien ala ez.

 • Memory Game

  GARRAIOBIDEAK

  Memory Game

  Garraiobideen inguruko hiztegia.

 • Word Search Puzzle

  GARRAIOBIDEAK

  Word Search Puzzle

  Garraiobideen inguruko hiztegia

 • Crossword Puzzle

  GARRAIOBIDEAK

  Crossword Puzzle

  Garraiobideak euskaraz

 • Quiz

  Aukeratu Gogor hitzaren esanahi egokiena kasu bakoitzean

 • Quiz

  Aukeratu zer esan nahi duten hitz polisemiko hauek.

 • Fill in the Blanks Game

  NOR-NORK

  Fill in the Blanks Game

  Idatz ezazu esaldi bakoitzari dagokion aditz laguntzaile egokia.

 • Fill in the Blanks Game

  NOR-NORK

  Fill in the Blanks Game

  Idatz ezazu esaldi bakoitzari dagokion NOR-NORK sistemako aditz egokia.

 • Fill in the Blanks Game

  NOR-NORK

  Fill in the Blanks Game

  Idatz ezazu esaldi bakoitzean dagokion NOR-NORK aditz egokia.

 • Fill in the Blanks Game

  NOR-NORK

  Fill in the Blanks Game

  Idatz ezazu esaldi bakoitzerako NOR-NORK aditz egokia.

 • Fill in the Blanks Game

  NOR-NORK

  Fill in the Blanks Game

  Osatu esaldiak NOR-NORK sistemako aditz egokia erabiliz.

 • Matching Columns Game

  ZEHAR ESTILOA

  Matching Columns Game

  Elkartu bi zutabeak perpausak osatzeko.

 • Matching Columns Game

  HITZ ELKARTUAK

  Matching Columns Game

  Lotu onomatopeiak haien adierekin.

 • Quiz

  Hautatu erantzun egokia esaldia osatzeko.

 • Quiz

  AUKERATU HIZKI EGOKIA

 • Quiz

  HAUTATU EZAZU AUKERA EGOKIENA

 • Quiz

  Osatu perpausak, aukera zuzena erabiliz.

 • Fill in the Blanks Game

  ATZIZKIAK

  Fill in the Blanks Game

  AZTERTU ADIBIDEA, ETA ADIERAZI ZEIN ADITZ DAGOKIEN HITZ HAUEI.

 • Fill in the Blanks Game

  Aurrizkiak

  Fill in the Blanks Game

  OSATU ONDORENGOAK ADIBIDEARI JARRAITUZ.

 • Fill in the Blanks Game

  aurrizkiak

  Fill in the Blanks Game

  ESAN ZER HITZI BURUZ HITZ EGITEN DUTEN ESALDI HAUEK. AURRIZKIA IZAN BEHAR DUTE DENEK

 • Quiz

  ATZIZKIAK

  Quiz

  Eman definizio bakoitzari dagokion atzizkidun hitza.

 • Fill in the Blanks Game

  ADITZAK (Indikatiboa)

  Fill in the Blanks Game

  Eman perpaus bakoitzari dagokion aditza.

 • Crossword Puzzle

  HIZTEGIA

  Crossword Puzzle

  Idatzi marrazki bakoitzaren izena.

 • Matching Columns Game

  ESAMOLDEAK

  Matching Columns Game

  Elkartu itzazu esamoldeak haien esanahiekin.

 • Quiz

  Osatu perpausak hitz egokia aukeratuz.

 • Fill in the Blanks Game

  GRAMATIKA

  Fill in the Blanks Game

  Berridatzi esaldiak hurrengo hitzak erabiliz.

 • Quiz

  Aukeratu kasu bakoitzean erantzun egokia.

 • Crossword Puzzle

  H LETRA

  Crossword Puzzle

  Aurkitu hitz hauen sinonimoak H duten hitzak erabiliz.

 • Quiz

  H LETRA

  Quiz

  Eman hurrengo definizioei dagozkien hitzak.

 • Quiz

  Osatu perpausak aukera egokienekin.

 • Quiz

  Idatzi izenak eta izenondoak, -dun edo -(t)ar atzizkiak erabiliz, adibidean bezala.

 • Matching Columns Game

  ATZIZKIAK (-alde)

  Matching Columns Game

  Lotu marrazki bakoitza dagokion hitzarekin.

 • Quiz

  Aukera ezazu esaldi bakoitzean hitz egokia.

 • Fill in the Blanks Game

  ATZIZKIAK (-gune)

  Fill in the Blanks Game

  Bete itzazu hurrengo esaldi hauek parentesi arteko hitzari -gune edo -une atzizkia gehituz.

 • Crossword Puzzle

  ATZIZKIAK (-tar)

  Crossword Puzzle

  Idatz itzazu hurrengo definizioei dagozkien hitzak gurutzegraman, -TAR atzizkia erabiliz.

 • Word Search Puzzle

  ATZIZKIAK (-toki)

  Word Search Puzzle

  Aurkitu letra zopan TOKI atzizkiari itsatsi diezazkiokezun hitzak.

 • Fill in the Blanks Game

  ATZIZKIAK (-tegi)

  Fill in the Blanks Game

  Eman definizio bakoitzari dagokion hitza, -tegi edo -degi atzizkiak erabiliz.

 • Matching Columns Game

  ATZIZKIAK -dun

  Matching Columns Game

  Lotu marrazki bakoitza dagokion hitzarekin.

 • Fill in the Blanks Game

  HASIERAKO EBALUAKETA 4

  Fill in the Blanks Game

  Eman esaldi bakoitzean aditz forma zuzena.

 • Unscramble Words Game

  HASIERAKO EBALUAKETA 3.3

  Unscramble Words Game

  Berridatzi esaldi hauek hitzak ordenatuz.

 • Unscramble Words Game

  HASIERAKO EBALUAKETA 3.3

  Unscramble Words Game

  Berridatzi esaldi hauek hitzak ordenatuz.

 • Unscramble Words Game

  HASIERAKO EBALUAKETA 3.2

  Unscramble Words Game

  Berridatzi esaldi hauek hitzak ordenatuz.

 • Unscramble Words Game

  HASIERAKO EBALUAKETA 3.1

  Unscramble Words Game

  Berridatzi esaldi hauek hitzak ordenatuz.

 • Fill in the Blanks Game

  HASIERAKO EBALUAKETA 2

  Fill in the Blanks Game

  Osatu perpausak emandako aditzondoekin.

 • Fill in the Blanks Game

  HASIERAKO EBALUAKETA 1

  Fill in the Blanks Game

  Osatu elkarrizketa emandako izenordainekin.

 • Fill in the Blanks Game

  ANTOLATZAILEAK

  Fill in the Blanks Game

  Antolatzaileak erabili beharko dituzu, hurrengo errezeta betetzeko.

 • Quiz

  Aukeratu perpaus bakoitza betetzeko erakusle egokiena.

 • Fill in the Blanks Game

  DETERMINATZAILE MUGATZAILEAK

  Fill in the Blanks Game

  Bete hutsuneak behar diren artikuluekin.

 • Matching Game

  Sailka itzazu hurrengo zenbatzaileak motaren arabera

 • Fill in the Blanks Game

  DETERMINATZAILE ZENBATZAILEAK

  Fill in the Blanks Game

  Bete testua determinatzaile egokiak erabiliz.

 • Fill in the Blanks Game

  DETERMINATZAILE ZENBATZAILEAK

  Fill in the Blanks Game

  Kokatu zenbatzaileak leku egokian.

 • Matching Game

  a itsatsia

  Matching Game

  A itsatsia duten hitzak ikasteko ariketa

 • Quiz

  ORDUAK

  Quiz

  Elkartu ordu hauek zenbakiekin.

 • Matching Columns Game

  ORDUAK

  Matching Columns Game

  Eman ordu hauek zenbakiz.

 • Fill in the Blanks Game

  DATEN IDAZKERA

  Fill in the Blanks Game

  Bete itzazu hurrengo esaldien datak modu egokian.

 • Matching Game

  IZENAK - SUBSTANTIBOAK

  Matching Game

  Adierazi izen zenbakaitz hauetatik, zeintzuk diren neurgarriak eta zeintzuk neurgaitzak.

 • Matching Game

  IZENAK - SUBSTANTIBOAK

  Matching Game

  Adierazi izen hauek zenbakarriak edo zenbakaitzak diren.

 • Matching Game

  IZENAK - SUBSTANTIBOAK

  Matching Game

  Adierazi hurrengo hitz mutzoak izen arruntak ala bereziak diren.

 • Matching Columns Game

  IZENAK - SUBSTANTIBOAK

  Matching Columns Game

  Lotu izen arruntak eta bereziak. Ez baduzu baten bat ezagutzen, informazioa bilatu dezakezu interneten.

 • Matching Columns Game

  Determinatzaile zenbatzaileak

  Matching Columns Game

  Kokatu aukera egokiak hutsuneetan.

 • Fill in the Blanks Game

  Determinatzaile zehaztugabeak

  Fill in the Blanks Game

  Osatu esaldiak dagokien zenbatzaile zehaztugabeekin,

 • Quiz

  Aukeratu kasu bakoitzean erantzun zuzena.

 • Quiz

  Adierazi zer motakoak diren hurrengo zenbatzaileak.

 • Quiz

  Izen motak

  Quiz

  Aukera ezazu galdera bakoitzetik bi erantzun: arrunta, berezia, biziduna, bizigabea.

 • Matching Game

  IZEN MOTAK

  Matching Game

  Sailkatu izen bakoitza motaren arabera.

 • Quiz

  Aukeratu egoera bakoitzean izenordain egokiena.

 • Word Search Puzzle

  IZENORDAINAK

  Word Search Puzzle

  Aurki itzazu letra zopa honetan dauden izenordainak.

 • Fill in the Blanks Game

  Zenbakiak euskaraz

  Fill in the Blanks Game

  Idatz itzazu zenbaki hauek letraz.

 • Unscramble Words Game

  Zenbakiak euskaraz

  Unscramble Words Game

  Ariketa honetan zenbakiak euskaraz idazten trebatuko gara.

 • Fill in the Blanks Game

  ADITZAK NOR-NORI

  Fill in the Blanks Game

  Bete itzazu hutsuneak dagozkion aditz formarekin.

 • Map Quiz

  FOTOSINTESIA

  Map Quiz

  Fotosintesiaren prozesua osatu