Her activities

 • Matching Columns Game

  Relaciona

  Matching Columns Game

  Relaciona conceptes amb ítems

 • Fill in the Blanks Game

  Completa:

  Fill in the Blanks Game

  A continuació haureu de completar els buits amb paraules relacionades amb la privacitat digital.

 • Quiz

  En aquest test cal contestar una sèrie de preguntes sobre la privacitat digital on hi haurà quatre respostes però només en serà vàlida una.