Her activities

  • Memory Game

    A partir de la lectura de la presentació realitza la següent activitat.

  • Map Quiz

    A partir de la presentació que heu llegit, ubiqueu els castells que coneixeu sobre el mapa de Catalunya.