His activities

 • Memory Game

  Tipos de Plantas

  Memory Game

  Relaciona estas imaxes co tipo de planta correspondente

 • Word Search Puzzle

  ANIMAIS (SOPA)

  Word Search Puzzle

  Busca nesta sopa de letras diferentes animais.

 • Word Search Puzzle

  Partes dunha flor (Sopa)

  Word Search Puzzle

  Busca as partes da flor nesta sopa de letras

 • Memory Game

  Tipos de Animais

  Memory Game

  Non todos os animais son iguais. Existen diferentes tipos que viven en hábitats distintos. Primeiro distinguimos os animais entre os vertebrados (posúen columna vertebral ou sistema óseo) e invertebra...

 • Memory Game

  Tipos de alimentación: - Herbívoros - Carnívoros - Omnívoros

 • Map Quiz

  Relaciona as diferentes partes con esta imaxe dun león.

 • Map Quiz

  Relaciona cada parte da flor na súa casilla correspondente.