Her activities

  • Fill in the Blanks Game

    O CLIMA

    Fill in the Blanks Game

    Coñecer o significado de clima e os factores que o determinan