His activities

 • Crossword Puzzle

  O medio ambiente

  Crossword Puzzle

  Crebabezas de léxico relacionado co medio ambiente.

 • Crossword Puzzle

  Os xentilicios

  Crossword Puzzle

  Busca xentilicios no seguinte crebacabezas a partir de monumentos e museos españois.

 • Word Search Puzzle

  Os préstamos

  Word Search Puzzle

  Busca na sopa de letras 6 palabras de procedencia árabe.

 • Word Search Puzzle

  A ciencia

  Word Search Puzzle

  Busca diferentes disciplinas da ciencia na seguinte sopa de letras.

 • Word Search Puzzle

  Chamádeme Simbad

  Word Search Puzzle

  Busca na seguinte sopa de letras personaxes e espazos que aparecen na obra.

 • Matching Columns Game

  Frases feitas

  Matching Columns Game

  Une cada frase feita co seu significado.

 • Word Search Puzzle

  O comercio

  Word Search Puzzle

  Busca na seguinte día de letras léxico relacionado co comercio.

 • Word Search Puzzle

  As formas nominais

  Word Search Puzzle

  Localiza os infinitivos, os xerundios e os participios.

 • Matching Columns Game

  Stop discriminación!

  Matching Columns Game

  Sinala o significado das seguintes palabras.

 • Matching Columns Game

  A auga no refraneiro.

  Matching Columns Game

  Relaciona cada refrán co seu significado.

 • Matching Columns Game

  As siglas

  Matching Columns Game

  Relaciona os seguintes sintagmas coa sigla correspondente.

 • Word Search Puzzle

  Aves e paxaros

  Word Search Puzzle

  Busca o nome de aves e paxaros

 • Crossword Puzzle

  Saímos á rúa!

  Crossword Puzzle

  Encher con letras os ocos en branco formando palabras relacionadas coa rede viaria.

 • Quiz

  Test sobre o enunciado e a oración: tipos e funcións sintácticas.

 • Matching Columns Game

  Funcións sintácticas

  Matching Columns Game

  Relaciona as definicións que aparecen na primeira columna cos conceptos sintácticos da segunda.

 • Word Search Puzzle

  Actitude do falante

  Word Search Puzzle

  Encontra os diferentes tipos de enunciado atendendo á actitude do falante.