Her activities

 • Quiz

  Test sobre o enunciado e a oración: tipos e funcións sintácticas....

 • Matching Columns Game

  Funcións sintácticas

  Matching Columns Game

  Relaciona as definicións que aparecen na primeira columna cos conceptos sintácticos da segunda....

 • Word Search Puzzle

  Actitude do falante

  Word Search Puzzle

  Encontra os diferentes tipos de enunciado atendendo á actitude do falante....