His activities

 • Crossword Puzzle

  Aplicaciones Office

  Crossword Puzzle

  Escribe las aplicaciones

 • Quiz

  Contesta las preguntas de Word

 • Fill in the Blanks Game

  Outlook

  Fill in the Blanks Game

  Define Outlook

 • Fill in the Blanks Game

  Access

  Fill in the Blanks Game

  Define Acces

 • Unscramble Words Game

  Publisher

  Unscramble Words Game

  Ordena la definición de Publisher

 • Fill in the Blanks Game

  Frontpage

  Fill in the Blanks Game

  Completa la definición de frontpage

 • Fill in the Blanks Game

  Power Point

  Fill in the Blanks Game

  Completa la definición

 • Word Search Puzzle

  Aplicaciones Office

  Word Search Puzzle

  Encuentra las aplicaciones de office

 • Fill in the Blanks Game

  Excel

  Fill in the Blanks Game

  Complete la definición de excel

 • Unscramble Words Game

  Definició Martinez

  Unscramble Words Game

  Ordena les paraules segons la definició de Martínez

 • Unscramble Words Game

  Definició Cagigal

  Unscramble Words Game

  Ordena les paraules segons la definició de Cagigal

 • Unscramble Words Game

  Definició Gutton

  Unscramble Words Game

  Ordena les paraules segons la definició de Gutton

 • Unscramble Words Game

  Definició Freud

  Unscramble Words Game

  Ordena la frase segons la definició de Freud

 • Unscramble Words Game

  Ordena les paraules

  Unscramble Words Game

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor

 • Unscramble Words Game

  Ordena les paraules

  Unscramble Words Game

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor

 • Unscramble Words Game

  Ordena les paraules

  Unscramble Words Game

  Ordena la definció de l'autor corresponent

 • Matching Game

  Socialització

  Matching Game

  Relaciona les definicions que pertanyen a la mateixa etapa.

 • Quiz

  Cognició

  Quiz

  Respon correctament a les preguntes plantejades

 • Matching Game

  Psicomotricidad

  Matching Game

  Relaciona la edat de la persona amb el nivell psicomotriu que tindria.

 • Fill in the Blanks Game

  Definició2

  Fill in the Blanks Game

  Amb la definició de joc de la pàgina web, intenta omplir els buits del text.

 • Fill in the Blanks Game

  Definició

  Fill in the Blanks Game

  Amb la definició de joc que hi ha a la pàgina web, completa el text.

 • Crossword Puzzle

  Autors segons definició

  Crossword Puzzle

  Depenent la definició que pertoca, encerta el nom de l'autor que la va dir.

 • Word Search Puzzle

  Autors

  Word Search Puzzle

  Cerca els noms dels autors que durant la història han doant alguna definció de joc. Les podràs trobar de manera horitzontal, vertical i diagonal.

 • Crossword Puzzle

  Autores según definición

  Crossword Puzzle

  A partir de las definiciones de juego que se dan, debes encasillar a los autores en el crucigrama

 • Word Search Puzzle

  Autores

  Word Search Puzzle

  En esta sopa de letras podrás encontrar los numerosos autores que han dado una definición de juego. Los podrás encontrar de manera horizontal, vertical o diagonal.