Her activities

  • Fill in the Blanks Game

    Werkwoorden in de v.t.

    Fill in the Blanks Game

    Vul de werkwoorden met klankverandering in. Let op : Verleden tijd!