His activities

 • Crossword Puzzle

  UD3. Mescles

  Crossword Puzzle

  UD3. Mescles

 • Memory Game

  Problemes sobre gasos.

 • Crossword Puzzle

  Els estats de la matèria

  Crossword Puzzle

  Definicions sobre els estats de la matèria per 2n d’ESO

 • Matching Columns Game

  Relació Unitats i magnituds.

  Matching Columns Game

  Relacioneu cada magnitud amb les seves unitats al sistema internacional.

 • Quiz

  Aquest qüestionari complementa o substitueix el que heu fet a la llibreta però tingue en compte que l'esforç en escriure a la llibreta es valora.

 • Word Search Puzzle

  Conceptes forces i moviment

  Word Search Puzzle

  Conceptes sobre forces i moviment. Unitat 7 Física i Química 3r ESO

 • Word Search Puzzle

  UD2. Els estats de la matèria

  Word Search Puzzle

  7 propietats de sòlids i líquids que s'han de trobar.

 • Matching Game

  Unitat 3.1

  Matching Game

  Relaciona cada definició amb el tipus de reacció.

 • Crossword Puzzle

  Conceptes en farmàcia

  Crossword Puzzle

  Amb aquest mots encreuats podràs posar en pràctica el tenu nivell de coneixement sobre alguns conceptes que es fan servir de forma molt rutinària en les activitats pertenyent al món farmacèutic.