Her activities

  • Memory Game

    optellen en aftrekken

    Memory Game

    Combineer de juiste kaartjes. Bijvoorbeeld op kaartje 1 staat er 6+6 en op kaartje 2 staat er 12.