Her activities

 • Matching Columns Game

  Cosir 2

  Matching Columns Game

  Estudiem les paraules que pertanyen al camp semàntic de la costura!

 • Matching Columns Game

  Cosir 1

  Matching Columns Game

  Relaciona les imatges amb el nom corresponent.

 • Matching Columns Game

  Fruites 3

  Matching Columns Game

  Relaciona les imatges amb el seu nom corresponent.

 • Matching Columns Game

  Fruites 2

  Matching Columns Game

  Relaciona les imatges pertanyents al camp semàntic de les fruites amb el seu nom corresponent.

 • Matching Columns Game

  Fruites 1

  Matching Columns Game

  Relaciona les imatges amb el seu nom corresponent.

 • Matching Columns Game

  El bany 2

  Matching Columns Game

  Relaciona les imatges amb el nom corresponent sobre el vocabulari del bany.

 • Matching Columns Game

  El bany 1

  Matching Columns Game

  Relaciona les imatges amb el nom corresponent sobre el vocabulari del bany.

 • Quiz

  Do this test for checking your knowdelege on this term.

 • Quiz

  Indica de que tipo son las oraciones siguientes:

 • Fill in the Blanks Game

  Text about the Daily Routines

  Fill in the Blanks Game

  Completa els espais buits amb les paraules correctes. Recorda fixar-te en QUI fa l'acció

 • Matching Columns Game

  Vocabulary Daily Routines

  Matching Columns Game

  Relaciona cada imatge amb el seu significat en anglès

 • Fill in the Blanks Game

  El verb

  Fill in the Blanks Game

  Digues en quin temps estan escrits els verbs següents:

 • Matching Game

  relaciona les funcions en els següents grups: -Parlament o Assemblea -President - Govern o Consell

 • Matching Game

  Funciones de los alimentos de la rueda de los alimentos