Her activities

  • Word Search Puzzle

    Het kasticket

    Word Search Puzzle

    De leerlingen zoeken begrippen omtrent het kasticket in het woordrooster.

  • Quiz

    Remediëringsoefenigen voor leerlingen die moeite hebben met het gemiddelde.