Her activities

  • Fill in the Blanks Game

    Le verbe être

    Fill in the Blanks Game

    Complète la phrase par une forme d'être. Vul de zin aan met een vorm van het werkwoord 'être'.