Her activities

 • Map Quiz

  Relaciona aquestes armadures amb les seves tonalitats menors

 • Map Quiz

  Relaciona cada tonalitat amb la seva armadura

 • Memory Game

  COMPTEM INTERVALS

  Memory Game

  Relaciona les parelles de notes amb l'interval que formen

 • Quiz

  Observem les fluctuacions de tempo i dinàmica d'algunes peces clàssiques.

 • Quiz

  Un test de cultura musical per recordar el nom de les peces més famoses i escoltades de la música clàssica.

 • Quiz

  Repassem algunes qüestions teòriques

 • Matching Columns Game

  INTERVALS

  Matching Columns Game

  Relaciona els intervals amb la seva distància en tons i semitons