Her activities

 • Word Search Puzzle

  Rías de Galicia

  Word Search Puzzle

  Atopa os nomes das Rías galegas situadas nas Rías Altas, Golfo Ártabro e Costa da Morte.

 • Crossword Puzzle

  Ríos e Rías de Galicia

  Crossword Puzzle

  Os ríos que forman as rías

 • Crossword Puzzle

  Mitos ritos y leyendas

  Crossword Puzzle

  De parte o visto hasta ahora en los formularios: La ciudad Santa de Occidente

 • Map Quiz

  Nesta actividade repasarás o relevo e as penínsulas de Galicia.

 • Map Quiz

  Con esta actividade practicarás o relevo e as penínsulas galegas.

 • Matching Columns Game

  Cabos de Galicia

  Matching Columns Game

  Nesta actividade tes que agrupar os cabos e as puntas segundo a súa localización xeográfica.

 • Map Quiz

  cabos de Galicia

  Map Quiz

  NESTA ACTIVIDADE TES QUE LOCALIZAR OS CABOS E PUNTAS MÁIS IMPORTANTES DE GALICIA.

 • Matching Columns Game

  Relaciona os ríos e as rías

  Matching Columns Game

  NESTA ACTIVIDADE TES QUE RELACIONAR AS RÍAS COS RÍOS QUE AS FORMAN.

 • Matching Columns Game

  Relaciona os ríos e as rías

  Matching Columns Game

  Neste xogo tes que relacionar os ríos coa ría que forman.

 • Matching Columns Game

  Relaciona os ríos e as rías

  Matching Columns Game

  Neste xogos tendes que relacionar cada ría co río que a forma.

 • Map Quiz

  Rías de Galicia

  Map Quiz

  Neste mapa atoparemos as rías máis importantes de Galicia

 • Map Quiz

  Neste mapa atoparemos os ríos que desembocan nas rías máis importantes de Galicia