Her activities

 • Quiz

  Activitat global sobre perímetres, àrees i angles.

 • Matching Columns Game

  Les àrees

  Matching Columns Game

  Relaciona les dues columnes.

 • Fill in the Blanks Game

  Els perímetres

  Fill in the Blanks Game

  Completa aquest text amb la informació i les dades correctes.

 • Crossword Puzzle

  Els angles

  Crossword Puzzle

  Cal omplir aquests mots encreuats a partir de les definicions que trobareu a continuació.