Her activities

  • Quiz

    Pravilno pretvori enote. NE POZABI! Ko greš iz manjše enote - mm v večjo enoto - dm dodajaš 0 oziroma premikaš decimalno vejico v levo. Ko greš iz večje enote - km v manjšo enoto - cm dodajaš 0 ...

  • Matching Columns Game

    Kvadriranje

    Matching Columns Game

    Poveži kvadrate števil s pravilnimi rezultatom.