His activities

 • Matching Game

  Потребно је направити исправан редослед корака у креирању једног графикона тако што ћете повезати сваки корак са одговарајућом активношћу.

 • Riddle

  Твој задатак је да погодиш који је уређај на слици. Слика је замућена и кликом на clue она ће се сваки пут све више избистрити. Ако препознаш уређај напиши одговор испод слике.

 • Crossword Puzzle

  Одговарајући на постављена питања попуни укрштеницу. Уколико ти је потребна помоћ кликни на show letter, а ако не знаш одговор кликни на show word.

 • Matching Columns Game

  Повежи појмове

  Matching Columns Game

  У овом задатку потребно је повезати сваки појам из прве колоне са њему одговарајућим појмом из друге колоне.