Her activities

 • Matching Columns Game

  Obdobja 3

  Matching Columns Game

  Še nekaj nalog iz književnosti. Povezujte slike in opise tako, da kliknete na sliko/zapis v prvem stolpcu in potem na ustrezno sliko/zapis v drugem stolpcu. Če so povezave pravilne, boste videli zelen...

 • Crossword Puzzle

  Obdobja 2

  Crossword Puzzle

  Nekaj nalog za ponavljanje obdobij. Pri reševanju dvakrat kliknite na kvadratek, v katerem je zapisana številka. Potem vpisujete besede s pomočjo tipkovnice. Lahko izberete tudi pomoč črke.

 • Quiz

  Odvisniki

  Quiz

  Ponovi podredno zloženo poved.