His activities

 • Crossword Puzzle

  Ponavljanje snovi (4.r)

  Crossword Puzzle

  Pred tabo je križanka iz snovi, ki smo jo predelali v prejšnjih tednih. Klikni na s številko označen kvadrat in odgovori na vprašanje. Šumniki niso dovoljeni (namesto š, č, ž piši s, c, z).

 • Fill in the Blanks Game

  Preizkus znanja 7.R.

  Fill in the Blanks Game

  Navodila: Izberi pravilno besedo in jo postavi na pravilno mesto v besedilu. Besedilo je iz snovi, ki smo jo obravnavali. Ta naloga služi kot preizkus znanja in bo ocenjena. Test je časovno omejen na ...

 • Crossword Puzzle

  Pred tabo je križanka iz snovi, ki smo jo predelali v prejšnjih tednih. Klikni na s številko označen kvadrat in odgovori na vprašanje. Šumniki niso dovoljeni (namesto š, č, ž piši s, c, z).

 • Fill in the Blanks Game

  Preizkus znanja 6.A

  Fill in the Blanks Game

  Navodila: Izberi pravilno besedo in jo postavi na pravilno mesto v besedilu. Besedilo je iz snovi, ki smo jo obravnavali. Ta naloga služi kot preizkus znanja in bo ocenjena. Test je časovno omejen na ...

 • Crossword Puzzle

  Pred tabo je križanka iz snovi, ki smo jo predelali v prejšnjih tednih. Klikni na s številko označen kvadrat in odgovori na vprašanje. Šumniki niso dovoljeni (namesto š, č, ž piši s, c, z).

 • Fill in the Blanks Game

  Preizkus znanja 4.A

  Fill in the Blanks Game

  Navodila: Izberi pravilno besedo in jo postavi na pravilno mesto v besedilu. Besedilo je iz snovi, ki smo jo obravnavali. Ta naloga služi kot preizkus znanja in bo ocenjena. Test je časovno omej...

 • Matching Columns Game

  Pihala in trobila (6.A)

  Matching Columns Game

  Besede v levem stolpcu smiselno poveži z besedami/besednimi zvezami v desnem stolpcu. Besede v obeh stolpcih so iz snovi, ki smo jo že predelali (Pihala in trobila).

 • Memory Game

  Poznaš igro imenovano Spomin? Prikazanih je več okenc, vsako ima svoj par, ki ga moraš najti (npr. žoga- nogomet). Na voljo imaš več poskusov, veliko uspeha! :-)

 • Memory Game

  Poznaš igro imenovano Spomin? Prikazanih je več okenc, vsako ima svoj par, ki ga moraš najti (npr. žoga- nogomet). Na voljo imaš več poskusov, veliko uspeha! :-)

 • Crossword Puzzle

  Glasbila 2.del (6.A)

  Crossword Puzzle

  Pred tabo je križanka iz snovi, ki smo jo predelali v prejšnjih tednih (Glasbila). Klikni na s številko označen kvadrat in odgovori na vprašanje. Šumniki niso dovoljeni (namesto š, č, ž piši s, c, z).

 • Matching Columns Game

  Opera 2. del (4.A)

  Matching Columns Game

  Besede v levem stolpcu smiselno poveži z besedami/besednimi zvezami v desnem stolpcu. Besede v obeh stolpcih so iz snovi, ki smo jo že predelali (Opera).

 • Matching Columns Game

  Glasba v srednjem veku (7.A)

  Matching Columns Game

  Besede v levem stolpcu smiselno poveži z besedami/besednimi zvezami v desnem stolpcu. Besede v obeh stolpcih so iz snovi, ki smo jo že predelali (Glasba v srednjem veku).

 • Matching Columns Game

  Glasbila (6.A)

  Matching Columns Game

  Besede v levem stolpcu smiselno poveži z besedami/besednimi zvezami v desnem stolpcu. Besede v obeh stolpcih so iz snovi, ki smo jo že predelali (Glasbila in njihova zgodovina, Razdelitev glasbil).

 • Crossword Puzzle

  Opera (4.A)

  Crossword Puzzle

  Pred tabo je križanka iz snovi, ki smo jo predelali v prejšnjih tednih (Opera). Klikni na s številko označen kvadrat in odgovori na vprašanje. Šumniki niso dovoljeni (namesto š, č, ž piši s, c, z).

 • Matching Columns Game

  Začetki glasbe 2. del (7.A)

  Matching Columns Game

  Besede v levem stolpcu smiselno poveži z besedami/besednimi zvezami v desnem stolpcu. Tema se nanaša na že predelano snov (Začetki glasbe in glasba v starem veku).

 • Matching Columns Game

  Glas in vokalni sestavi 2. del

  Matching Columns Game

  Besede v levem stolpcu smiselno poveži z besedami/besednimi zvezami v desnem stolpcu.

 • Fill in the Blanks Game

  Ponavljanje snovi (4.r)

  Fill in the Blanks Game

  Pri tej nalogi moraš izbrati pravilno besedo in jo postaviti na pravilno mesto v besedilu. Besedilo je iz snovi, ki smo jo obravnavali (Orkester, note, glasbene ustanove).

 • Crossword Puzzle

  Pred tabo je križanka iz snovi, ki smo jo predelali v prejšnjih tednih. Klikni na s številko označen kvadrat in odgovori na vprašanje. Šumniki niso dovoljeni (namesto š, č, ž piši s, c, z).

 • Crossword Puzzle

  Ponavljanje snovi (4.r)

  Crossword Puzzle

  Pred tabo je križanka iz snovi, ki smo jo predelali v prejšnjih tednih. Klikni na s številko označen kvadrat in odgovori na vprašanje. Šumniki niso dovoljeni (namesto š, č, ž piši s, c, z).

 • Memory Game

  Poznaš igro imenovano Spomin? Prikazanih je več okenc, vsako ima svoj par, ki ga moraš najti (npr. žoga- nogomet). Na voljo imaš več poskusov, veliko uspeha! :-)